?

Log in

 
nirvana in fire
21 February 2017 @ 04:30 pm
oằn mà chẳng vỡ // not broken, just bent
tác giả | miralana.
dịch | Tô Chí Du
thể loại | Fantastic Beasts fanfiction, slash, soulmates AU.
cặp đôi | Percival Graves X Credence Barebone.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.

heavy in your arms...Collapse )
 
 
nirvana in fire
11 February 2017 @ 10:55 pm
thi từ cho riêng // other people's poetry
tác giả | oppisum
dịch | Tô Chí Du

chương 2
guilt...Collapse )
 
 
nirvana in fire
09 February 2017 @ 04:54 pm
drumming song
sáng tác | Florence Welch, James Ford, Crispin Hunt
trình bày | Florence + the Machine
drumming noise...Collapse )
 
 
nirvana in fire
08 February 2017 @ 04:58 pm
girl with one eye
sáng tác | Matt Alchin, David Ashby, James McCool
trình bày | Florence + the Machine
one eye...Collapse )