?

Log in

nirvana in fire
21 May 2015 @ 02:28 pm
mục lục
by CLAMP
nhấn để xem :"3Collapse )
 
 
nirvana in fire
26 December 2016 @ 06:25 pm
bài thơ của người đời // other people's poetry
tác giả | oppisum
dịch | Tô Chí Du

chương 1
take...Collapse )
 
 
nirvana in fire
21 September 2016 @ 11:29 am
săn bầy // finding pack
tác giả | naferty
dịch | Tô Chí Du


chương 3 / anh chàng bự con
the big guy...Collapse )
 
 
nirvana in fire
17 June 2016 @ 03:56 pm
9/
người vẽ | awon.
dịch | Tiểu Nhất Ca
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.

marry youCollapse )

10/
người vẽ | letitrado.
dịch | Tô Chí Du
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.

three meet threeCollapse )

11/
người vẽ | dsmiler.
dịch | Tô Chí Du
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.

who are you?Collapse )
Tags:
 
 
nirvana in fire
15 June 2016 @ 11:38 am
không đáng // it wasn't worth it
tác giả | tenjozakito.
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, angst.
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.
home again...Collapse )
 
 
 
nirvana in fire
săn bầy // finding pack
tác giả | naferty
dịch | Tô Chí Du


chương 2 / chàng vẹt và người máy
the cockatoo and the machineCollapse )
 
 
nirvana in fire
12 June 2016 @ 05:51 pm
săn bầy // finding pack
tác giả | naferty
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, A/B/O, alternate universe.
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.
bản gốc | chưa hoàn thành.
bản dịch | đang tiến hành.
finding packCollapse )
 
 
nirvana in fire
07 June 2016 @ 08:05 pm
rạn // iron rusts and bends and /breaks/
tác giả | project_reincarnation.
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, angst.
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.
broken strings...Collapse )
 
 
nirvana in fire
29 May 2016 @ 10:34 pm
săn bầy // finding pack
tác giả | naferty
dịch | Tô Chí Du


chương 1 / khởi hành
hit the roadCollapse )
 
 
nirvana in fire
29 April 2016 @ 01:44 am
song trình
- II. ngã rẽ -
tác giả | Lam Lâm.
dịch | Tô Chí Du

chương 7.
together...Collapse )